Rolls-Royce Marine AS

Litium overflatebehandling og sliping / polering av betonggulv

Rolls-Royce har valgt Gulvtec Smart behandling til lagergulvene. Gammel, stripete og støvende epoxy blev fjernet. Betonggulv blev slipt og høyglanspolert. Vi behandlet betonggulvene med lithium herdere som herder og tetter betong overflatet. Lithium forsegler beskytter gulv overflate fra slitasje. 100 % støvfrie gulv. Meget høy lysrefleskjon. Inga tørketider. Ingen drift stopp. Lithium behandlede gulv er de hardeste, rimeligste og mest miljøvenlig gulv på markedet.